Kilang Jahit Pukal Shah Alam

Penafian

Polisi Penafian dan Kerahsiaan

KilangJahit.com dimiliki dan diuruskan oleh Mafeya Sdn Bhd. Pemilik laman web ini The KilangJahit tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga, KilangJahit juga tidak menyimpan maklumat yang dikumpul mengenai lawatan anda untuk digunakan selain untuk menganalisa prestasi kandungan melalui penggunaan cookies yang anda boleh nyahaktifkan pada bila-bila masa dengan mengubah tetapan pelayar internet anda. Anda bersetuju untuk membenarkan KilangJahit menggunakan dan menyimpan cookies ini sekiranya anda tidak menyahaktifkan fungsi tersebut dari pelayar internet anda.

Waranti dan penggunaan Maklumat

Anda bersetuju untuk membaca dan menggunakan semua maklumat yang diperolehi dari laman web ini atas tanggungjawab anda sendiri. Risiko jika berlaku sebarang kerugian, kerosakan atau kemalangan yang berlaku semasa anda mencuba atau menggunakan mana-mana maklumat dari laman web ini adalah atas tanggungan anda. Pihak KilangJahit sentiasa cuba menyampaikan maklumat pada tahap yang sebaiknya, namun sebarang kesilapan penulisan atau kecuaian tidak dapat dielakkan dan bukan disengajakan. Pemilik tidak bertanggungjawab untuk penerbitan semula kandungan yang terdapat di laman sesawang ini di laman sesawang lain atau media tanpa kebenaran.

Testimoni

Setiap testimoni yang dipaparkan di KilangJahit adalah dari pelanggan yang sebenar dan kami juga telah mendapat kebenaran untuk memaparkan ‘screenshot’ testimoni tersebut di laman sesawang KilangJahit atau rangkaian syarikat lain kami. Penggunaan dan penyalinan semula di laman sesawang lain atau media tanpa kebenaran kami adalah dilarang sama sekali.

Polisi penafian dan kerahsiaan ini ditulis dan sah pada 19 Jun 2019, ianya mungkin diubahsuai dari masa ke semasa mengikut kesesuaian tanpa sebarang notis. Pihak anda bertanggungjawab untuk merujuk semula halaman ini sekiranya terdapat ubahsuaian yang dibuat.

Boleh kami bantu anda? Chat dengan kami melalui WhatsApp. Kami sedia membantu anda.

WhatsApp & Tempahan